Browsing by Authority 3d7e2832-abac-43f5-9109-4e159db22a66

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 232145.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Yathotou Va;  Advisor : Nguyễn Trọng Thuần (2008)

  • Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất điện năng. Vấn đề tự động hoá và điều chỉnh trong hệ thống điện. Vấn đề ổn định điện áp máy phát và hệt hống điều khiển kích từ máy phát. Ưngs dụng Matlab-simulink mô hình hoá hệ điều khiển kích từ thuỷ điện Hoà Bình