Browsing by Authority 5518736f-4204-4198-8ce6-e0ae3f0ac626

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 130442.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Cao Minh Quyền;  Advisor : Phạm Thượng Hàn; Nguyễn Quang Hoan (2005)

  • Tổng quan về cảm biến. Cơ sở lý thuyết mạng nơron nhân tạo (MNN). Cấu trúc của cảm biến đo lường ứng dụng mạng no ron nhân tạo. ứng dụng MNN để thông minh hoá cảm biến đo lường.