Browsing by Authority 57b68485-f2e0-4a37-9ea1-6e111435e7d2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 319843-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đàm Công Trưởng;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2020)

  • Tổng quan về bánh răng không tròn; thiết kế đường lăn của cặp bánh răng không tròn; tổng hợp đường lăn của hệ bánh răng không tròn thường; ứng dụng biên dạng răng kiểu Novikov trong thiết kế hệ bánh răng không tròn thường và mô phỏng quá trình ăn khớp.