Browsing by Authority 5845f92c-0cdc-4a71-b1d2-1a1cebbc505f

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000254191.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Mai Cường Thọ;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2011)

  • Trình bày tổng quan về nhận dạng tiếng nói. Tổng quan về hệ thống truy vấn thông tin tiếng nói. Xây dựng hệ thống truy vấn tiếng nói tiếng Việt. Kết quả và bàn luận