Browsing by Authority 5f4b73d8-df1d-4cc8-ab5a-146640f98615

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 324498.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Diệp Thanh Thắng;  Advisor : Nguyễn Phùng Quang; Nguyễn Đức Huyền (2019)

  • Tổng quan hệ thống điện lai không nối lưới; Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu; Xây dựng chiến lược phát công suất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch động; Xây dựng chiến lược phát công suất với bước nhảy markov; Mô phỏng thông số thực tế và cài đặt hệ thống SCADA.