Browsing by Authority 6e2c540a-45eb-4d40-a886-ba0c9081d4a3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 311114.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Văn Thị Thúy Vinh;  Advisor : Vũ Quang (2017)

  • Làm rõ quan niệm, đặc điểm vai trò chống thất thu thuế; nội dung, những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết vai trò của Hải quan địa phương đối với chống thất thu thuế. hái quát thực trạng công tác chống thất thu thuế tại Cục Hải quan Nghệ An trong thời gian 5 năm đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác chống thất thu thuế tại Cục trong thời gian tới