Browsing by Authority 72dd96ed-9839-4152-bb34-8015aa904c27

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 129114.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Ma Thị Thương Huyền;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2005)

  • Tổng quan về quản lý nhu cầu sử dụng điện năng (DSM) và vấn đề nghiên cứu ứng dụng DSM ở Việt Nam. Phương pháp phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải trong đồ thị phụ tải hệ thống điện. áp dụng phương pháp phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải để phân tích đồ thị phụ tải ngày của thành phố Hà Nội. Đánh giá sơ bộ tiềm năng tiết kiệm điện của các khu vực kinh tế và lựa&...