Browsing by Authority 7579380b-f522-4487-9c1d-848373b08e7c

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 327886-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Cao Mạnh Hải;  Advisor : Lê Thanh Hương (2021)

  • Tổng quan về ngôn ngữ, phương pháp đánh giá, cơ sở lý thuyết cho bài toán tóm tắt đơn văn bản tóm lược; hướng tiếp cận và mô hình đề xuất; cài đặt, thử nghiệm và đánh giá.