Browsing by Authority 8f5dc834-d87a-4b1e-8f28-23f0dad09b4e

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 297120.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bạch, Thanh Hòa;  Advisor : Đào, Thanh Bình (2015)

  • Luận văn hệ thống những lý luận căn bản về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp ; phân tích và đánh giá thực trạng động lực làm việc và công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty 19-5 và đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty 19-5