Browsing by Authority 9d756c7c-1f47-439d-85c0-80bed05cf249

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 327709.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Cao Hà Vĩnh;  Advisor : Trần Hải Anh (2021)

  • Tổng quan về information retrieval, hệ thống công cụ tìm kiếm, kiến trúc và các bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ tìm kiếm, giới thiệu về cá nhân hóa; các kỹ thuật tìm kiếm và ứng dụng cá nhân hóa có sử dụng học máy; phân tích thiết kế và triển khai hệ thống tìm kiếm trên nền tảng microsoft azure; kết quả thử nghiệm và đánh giá.