Browsing by Authority a4081d12-0d09-46aa-a8a7-3c4e26f6369b

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 327792.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Vansyli Vatthana;  Advisor : Nguyễn Hoàng Lan (2021)

  • Tổng quan về năng lượng tái tạo và quy hoạch hệ thống điện; giới thiệu thực trạng về hệ thống điện Lào và xây dựng mô hình lựa chọn các nguồn năng lượng tái tạo cho phát triển hệ thống điện của CHDCND Lào; phân tích kết quả và đề xuất cơ cấu nguồn điện có tính đến năng lượng tái tạo cho phát triển hệ thống điện của CHDCND Lào đến năm 2030.