Browsing by Authority b3ab92dd-4945-42b3-8f16-186fff5a6dbb

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000105362.pdf.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Khav Sopheap;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2009)

  • Giới thiệu chung về mạng GSM. Kỹ thuật CDMA băng rộng W-CDMA. Tổng quan về mạng di động 3G và internet. Khả năng triển khai W-CDMA ở Cămpuchia.