Browsing by Authority c17a09a8-c119-4676-8e79-ac7d5d0dcfff

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000253495.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Doãn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2010)

  • Trình bày các đặc trưng cơ bản của tín hiệu thoại. Tổng quan về quá trình xử lý tín hiệu thoại. Các phương pháp xử lý tín hiệu thoại. Phân tích dự đoán tuyến tính. Phương pháp mã hóa Melp/Melpe trong bộ Vocoder. Phương pháp mã hóa Celp/Acelp trong bộ Vocoder. Phương pháp mã hóa Ambe/Imbe trong bộ Vocoder. Kết quả mô phỏng một số chuẩn.

  • 277342.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Doãn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2018)

  • Tổng quan hệ thống Mimo-CM-CDMA quy mô lớn, vấn đề giao thoa đa truy nhập trong hệ thống Mimo-CM-CDMA. Đề xuất kiến trúc định hướng đa búp sóng theo lý thuyết hệ thống. Đề xuất giải pháp tiền mã hóa cho hệ thống Mimo-CM-CDMA đa sóng mang quy mô lớn. Đề xuất hệ thống đa truy nhập Mimo-CM-CDMA quy mô lớn hỗn hợp định hướng đa búp sóng và ghép kênh không gian.