Browsing by Authority c5f53ce6-622e-4405-8234-e35f88acc9c7

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000273606.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Ong, Khắc Quế;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2014)

  • Trình bày các cơ sở lý thuyết về chiến lược, các quy trình lập chiến lược và các công vụ hoạch địch chiến lược; Phân tích các căn cứ hoạch địch chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội; Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội đến năm 2020.