Browsing by Authority d9d91527-6f86-406c-8da1-c415a3300ebc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 310791.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bạch Hồng Quân;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2017)

  • Cơ sở lý luận về Hệ thống đánh giá nhân viên, Phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu suất chủ yếu (KPI).Thực trạng SXKD tại PCBG và công tác đánh giá nhân viên. Nội dung chương này sẽ đề cập đến thực trạng công tác đánh giá nhân viên hiện nay tại PCBG cũng khảo sát ý kiến của người lao động về công tác đánh giá.Triển khai xây dựng Hệ thống chỉ tiêu KPI...