Browsing by Authority e3ab8a0b-4905-4179-9bc8-88c226868c80

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 277117-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Sái Mạnh Thắng;  Advisor : Lê Thị Chiều; Đào Hồng Bách (2015)

  • Tổng quan về hợp kim spinodal Cu-Ni-Sn và cơ chế hóa bền hợp kim Cu-Ni-Sn. Nêu các phương pháp thí nghiệm và thiết bị sử dụng nghiên cứu hơp kim Cu-Ni-Sn. Kết quả nghiên cứu quá trình xử lý nhiệt, ảnh hưởng của biến dạng tới cơ tính hợp kim Cu-Ni-Sn, xây dựng quy trình xử lý nhiệt tăng cơ tính cho một số hợp kim Cu-Ni-Sn.