Browsing by Authority f3f105e5-56c5-444b-b12b-502c4872c16c

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000296699-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Doãn Thanh Cảnh;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

  • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu ổn định động của hệ thống điện. Nghiên cứu phương pháp tìm thời gian cắt tới hạn và ứng dụng đánh giá ổn định động cho hệ thống điện mẫu. Ứng dụng mạng nowrron nhân tạo đánh giá độ ổn định quá độ hệ thống điện.