Browsing by Authority f53c1c4c-8f3f-4e41-a8c6-c09a7a54cbfa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000273395-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Ứng Hoàng Nam;  Advisor : Phan Trung Huy (2014)

  • Tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ bản. Một số phương pháp giấu tin trên ảnh. Giấu tin bằng phương pháp mô-đun. Đề xuất một số phương pháp phát hiện giấu tin. Chương trình giấu tin và kết quả thực nghiệm.