Browsing by Authority fd0620a3-3206-4eac-91a5-ada2c0e974bf

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000232111.pdf.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

  • Giới thiệu tổng quan về tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận và việc phân loại bài toán. Trình bày chi tiết các phương pháp đánh giá, các chi tiết đánh giá hệ thống văn bản. Các thuật toán, kiến trúc và hoạt động của hệ thống tóm tắt tự động. Thử nghiệm đánh giá mức độ hoạt động các hệ thống và kết quả từ những thí nghiệm.

  • 240990.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Thanh Hương (2012)

  • Luận án nghiên cứu các phương pháp học bán giám sát để giải quyết vấn đề thiếu tập dữ liệu tiếng Việt đã gán nhãn, từ đó đề xuất các phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác của trích rút thực thể cho văn bản tiếng Việt và các phương pháp trích rút mối quan hệ giữa các thực thể cho văn bản tiếng Việt.