Browsing by Authority 16

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 000000208294.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Khuê;  Advisor : Nguyễn Xuân Tiên (2006)

 • Tổng quan về công nghệ lạnh thực phẩm. bản chất và sự thay đổi tính chất vật lý của thực phẩm trong quá trình lạnh đông. Các phương pháp làm lạnh đông thực phẩm. Nghiên cứu ảnh hưởng và tốc độ gió đến quá trình làm lạnh đông thực phẩm. Mô hình thực nghiệm và kết quả.

 • 277141-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Khuê;  Advisor : Nguyễn Xuân Tiên; Trần Văn Phú (2015)

 • Tổng quan về công nghệ lạnh đông thực phẩm, về mô hình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình cấp đông thực phẩm, mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý. Giới thiệu mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý của cá thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền chất và mô phỏng quá trình cấp đông cá thu. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình cấp đông và các giải pháp tiết kiệm năng...

 • 312283.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Văn Hùng;  Advisor : Vũ Huy Khuê (2018)

 • Tổng quan về nguồn năng lượng nước, nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng nước trên thế giới và Việt Nam, tổng quan về khu du lịch sinh thái Lái Thiêu và lựa chọn hệ thống lạnh. Cơ sở tính toán năng lượng nước, tua bin thủy lực và guồng nước thủ công. Tính toán thiết kế hệ thống lạnh. Lắp đặt hệ thống lạnh. Vận hành thử nghiệm và đánh giá.