Browsing by Authority 1631c57e-b15b-4d62-8f8a-9a6a9ac46629

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000296750-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đàm Tá Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

  • Tìm hiểu về máy phát đồng bộ và hệ thống kích từ. Hệ thống kích từ điển hình và bộ điều chỉnh điện áp AVR. Giới thiệu chung về ổn định hệ thống điện. Các phương pháp chỉnh định bộ PSS. Tính toán áp dụng cho lưới điện phía bắc, khu vực Sơn La.