Browsing by Authority 19

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 39
 • 277410-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Bạch Quốc Khánh; Phạm Việt Phương (2018)

 • Tổng quan các bài toán nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện. Đánh giá hiệu quả sử dụng DVR và D-Statcom nhằm nâng cao chất lượng điện năng lưới phân phối điện. Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu hóa vị trí tụ bù nhằm giảm tổn thất điện năng lưới phân phối có xét đến sóng hài. Tối ưu hóa vị trí và công suất các thiết bị CPD nhằm nâng cao chất lượng điện năng dù...

 • 000000272583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phí Văn Hùng;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

 • Trình bày nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng; Dao động điện áp và nhấp nháy điện áp; Ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện và các phương pháp mô phỏng lò hồ quang; Mô phỏng ảnh hưởng của lò hồ quang đến chất lượng của hệ thống điện; Một số phương pháp khắc phục nhấp nháy điện áp.

 • 000000272768-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Lực;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Nêu hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ số đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá trên lưới phân phối có xét đến thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Tính toán, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo sụt giảm điện áp ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng điện năng trên lưới phân phối.

 • 327869-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Minh Thảo;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2021)

 • Tổng quan về quản lý nhu cầu, lưới điện thông minh, đáp ứng nhu cầu phụ tải, phần mềm giả lập lịch trình phụ tải LPG; mô phỏng và kết quả.