Browsing by Authority 2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 11 of 11
 • 310540.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Trọng Đại;  Advisor : Thân Quang Khoát (2017)

 • Cơ sở lý thuyết về học máy, ngữ nghĩa ẩn, mô hình xác suất và chủ đề, một số thuật ngữ, kí hiệu. Mô phình PLSA phân tích ngữ nghĩa ẩn trong văn bản. Thực nghiệm và đánh giá dữ liệu, perplexity,...

 • 312315.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Văn Tú;  Advisor : Thân Quang Khoát (2018)

 • Cơ sở lý thuyết về xác suất thống kê, mô hình đồ thị xác suất, các thuật toán tối ưu cơ bản trong học máy. Mô hình chủ đề và bài toán cực đại hóa phân phối hậu nghiệm trong mô hình chủ đề. Thuật toán cải tiến generalized online maximum a posteriori estimation.

 • 319207-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Minh Phương;  Advisor : Thân Quang Khoát (2019)

 • Tổng quan bài toán phân tích ngữ nghĩa, mô hình học máy sử dụng deep learning, các mô hình recurrent neural network; các nghiên cứu liên quan; thử nghiệm và đánh giá.

 • 105620.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thân Quang Khoát;  Advisor : Hồ Tú Bảo; Luận văn (2009)

 • Mô tả những đặc trưng nổi bật nhất, những hướng phát triển chính của các mô hình; mô hình chủ đề tiêu biểu; bàn luận thêm về một số ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình.