Browsing by Authority 2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 11 of 11
  • 319207-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Minh Phương;  Advisor : Thân Quang Khoát (2019)

  • Tổng quan bài toán phân tích ngữ nghĩa, mô hình học máy sử dụng deep learning, các mô hình recurrent neural network; các nghiên cứu liên quan; thử nghiệm và đánh giá.

  • 105620.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Thân Quang Khoát;  Advisor : Hồ Tú Bảo; Luận văn (2009)

  • Mô tả những đặc trưng nổi bật nhất, những hướng phát triển chính của các mô hình; mô hình chủ đề tiêu biểu; bàn luận thêm về một số ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình.