Browsing by Authority 201

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 20 of 20
  • 312592.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Lê Văn Hiếu;  Advisor : Nguyễn Thanh Hùng (2018)

  • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Bài toán lập lịch hoạt động của cảm biến với ràng buộc H nút chuyển tiếp truyền về điểm thu thập thông tin. Thuật toán đề xuất giải bài toán lập lịch dựa trên phương pháp lập trình tuyến tính và các kỹ thuật phân vùng và dịch chuyển.