Browsing by Authority 246f3399-a927-4b2d-86b1-f684316ce55e

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000254292.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Pham Thi Kim Thanh;  Advisor : Mai Anh Tuan (2011)

  • Trình bày tổng quan về năng lượng được sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu cấp thiết phát triển năng lượng thay thế mới và nguồn năng lượng tái tạo. Pin mặt trời, các tính chất của vật liệu và các kỹ thuật chế tạo màng Cu2ZnSnS4. Tính toán lý thuyết khe năng lượng của cấu trúc Cu2ZnSnS4, hệ thống phun phủ nhiệt. Tổng hợp các kết quả thu được từ phổ nhiễu xạ tia X, ảnh từ kính hiển vi điện&#x...