Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 107
 • 295081.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Khánh Duy;  Advisor : Huỳnh, Quyết Thắng (2014)

 • Kiểm thử phần mềm, kiểm thử hiệu năng phần mềm, mô hình kiểm thử cho dự án SAP. Quy trình kiểm thử hiệu năng trên SAP, áp dụng quy trình kiểm thử hiệu năng SAP bằng HP loadrunner, theo dõi và giám sát quá trình kiểm thử hiệu năng. Áp dụng thử nghiệm phương pháp kiểm thử hiệu năng trên các ứng dụng tại công ty vicostone.

 • 234417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Trọng;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Trình bày tổng quan về kiểm thử trong phát triển phần mềm. Giới thiệu các mô hình phát triển phần mềm nhúng. Áp dụng các phương pháp kiểm thử trong phát triển phần mềm nhúng.

 • 240963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Nguyễn Thị Tĩnh (2012)

 • lường phần mềm và kiểm tra tiến trình BPEL. Độ đo các thuộc tính chất lượng của dịch vụ web. Đo lường và kiểm tra tiến trình BPEL.