Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 107
 • 295081.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Khánh Duy;  Advisor : Huỳnh, Quyết Thắng (2014)

 • Kiểm thử phần mềm, kiểm thử hiệu năng phần mềm, mô hình kiểm thử cho dự án SAP. Quy trình kiểm thử hiệu năng trên SAP, áp dụng quy trình kiểm thử hiệu năng SAP bằng HP loadrunner, theo dõi và giám sát quá trình kiểm thử hiệu năng. Áp dụng thử nghiệm phương pháp kiểm thử hiệu năng trên các ứng dụng tại công ty vicostone.

 • 234417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Trọng;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Trình bày tổng quan về kiểm thử trong phát triển phần mềm. Giới thiệu các mô hình phát triển phần mềm nhúng. Áp dụng các phương pháp kiểm thử trong phát triển phần mềm nhúng.

 • 240963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Nguyễn Thị Tĩnh (2012)

 • lường phần mềm và kiểm tra tiến trình BPEL. Độ đo các thuộc tính chất lượng của dịch vụ web. Đo lường và kiểm tra tiến trình BPEL.

 • 277155.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2015)

 • Các kiến thức toán học cơ sở sử dụng trong mô hình độ tin cậy, độ tin cậy phần mềm, các hướng tiếp cận đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm, tổng hợp các nghiên cứu liên quan hiện có. Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình markov, dựa trên tiến trình poisson không đồng nhất. Một số ứng dụng thực tế liên quan tới mô hình độ tin cậy phần mềm.