Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 35 to 54 of 107
 • 271372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Việt Thái;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Vũ Thị Hương Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu.Thực trạng giảng dạy học phần PLC S7 - 300 tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần PLC S7 - 300 mô phỏng bằng phần mềm Wincc. Thực nghiệm sư phạm.

 • 312984.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Hoàng;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2019)

 • Tổng quan về biểu đồ vòng lặp nhân quả, giới thiệu hệ thống thông tin khách hàng điện lực; áp dụng biểu đồ vòng lặp nhân quả vào phân tích các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống CMIS; thử nghiệm và đánh giá.

 • 105604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Kiên;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thốn...

 • 277071-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan những đặc tả của OPC Foundation, về hệ thống giám sát điều khiển, và những công trình liên quan đã được công bố trong các tạp chí và các hội nghị có uy tín. Đề xuất kiến trúc và phát triển các thành phần cho OPC UA dựa trên mô hình Client-Server (OPC UA Server-Client SDK), Service Oriented Architecture (SOA), Object Oriented Design (OOD), Webservices... Các giải pháp tích hợp thiết bị vào&...