Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 75 to 94 of 107
 • 324606-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Ngoc Tuan;  Advisor : Huynh Quyet Thang; Vu Thi Huong Giang (2021)

 • Tổng quan về lập lịch dự án và quản trị rủi ro trong lập lịch dự án; xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số nguy cơ rủi ro và áp dụng mô hình mạng Bayes để đánh giá trong lập lịch Dapm; tích hợp mạng Bayes vào các phương pháp lập lịch Dapm.

 • 000000273700-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hương;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong dạy học. Nêu thực trạng giảng dạy môn học cơ sở dữ liệu tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Điịnh và khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong đổi mới giảng dạy. Cài đặt hệ thống e-learning sử dụng công cụ phần mềm nguồn mở moodle môn học cơ sở dữ liệu với các chức năng trao đổi tích cực

 • 000000208325-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : An Văn Minh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về lập trình "linh hoạt" và "quy trình công tác phần mềm". Các "thông lệ" trong XP. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm. Thử nghiệm quy trình trong đào tạo và trong phát triển phần mềm.