Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 79 to 98 of 107
 • 000000273700-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hương;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong dạy học. Nêu thực trạng giảng dạy môn học cơ sở dữ liệu tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Điịnh và khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong đổi mới giảng dạy. Cài đặt hệ thống e-learning sử dụng công cụ phần mềm nguồn mở moodle môn học cơ sở dữ liệu với các chức năng trao đổi tích cực

 • 000000208325-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : An Văn Minh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về lập trình "linh hoạt" và "quy trình công tác phần mềm". Các "thông lệ" trong XP. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm. Thử nghiệm quy trình trong đào tạo và trong phát triển phần mềm.

 • 129064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hải Quân;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về giao diện người dùng thông minh, tác tử giao diện thông minh và ứng dụng trong xây dựng giao diện thông minh, xây dựng mô hình nhiệm vụ trong giao diện thông minh dựa tác tử, xây dựng mô hình tương tác

 • 223710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thành Trung;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2007)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và độ tin cậy phần mềm. Phương pháp thoả thuận tham số dự đoán độ tin cậy và mô hình hoá thất bại. Độ tin cậy phụ thuộc tài nguyên và tiểu sử hoạt động. Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và đánh giá thử nghiệm. Các kết quả nghiên cứu, hướng phát triển và kết luận.