Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 94 to 107 of 107
 • 129064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hải Quân;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về giao diện người dùng thông minh, tác tử giao diện thông minh và ứng dụng trong xây dựng giao diện thông minh, xây dựng mô hình nhiệm vụ trong giao diện thông minh dựa tác tử, xây dựng mô hình tương tác

 • 223710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thành Trung;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2007)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và độ tin cậy phần mềm. Phương pháp thoả thuận tham số dự đoán độ tin cậy và mô hình hoá thất bại. Độ tin cậy phụ thuộc tài nguyên và tiểu sử hoạt động. Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và đánh giá thử nghiệm. Các kết quả nghiên cứu, hướng phát triển và kết luận.

 • 128286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Bá Quang;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2004)

 • Tổng quan về kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi,các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;so sánh đánh giá các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;một số bài toán thử nghiệm sử dụng kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi

 • 129809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát

 • 000000208336-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Sỹ Nam;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Giới thiệu tổng quan, các tiếp cận và các hệ thống đối sánh lược đồ và đối sánh tự động lược đồ XML; trình bày các định nghĩa hình thức liên quan đến đối sánh lược đồ.