Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 103 to 107 of 107
 • 128286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Bá Quang;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2004)

 • Tổng quan về kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi,các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;so sánh đánh giá các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;một số bài toán thử nghiệm sử dụng kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi

 • 129809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát

 • 000000208336-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Sỹ Nam;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Giới thiệu tổng quan, các tiếp cận và các hệ thống đối sánh lược đồ và đối sánh tự động lược đồ XML; trình bày các định nghĩa hình thức liên quan đến đối sánh lược đồ.