Browsing by Authority c640715f-50b4-421c-aeb8-c519be204935

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 232083.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Outhanong Sackdavong;  Advisor : Trần Xuân Việt (2007)

  • Trình bày vấn đề chung về quy hoạch phát triển. Nhu cầu và phát triển ngành công nghiệp cơ khí của Lào và tỉnh Xai Gna Bou Li. Định hướng phát triển ngành công nghiệp từ năm 2010 và tầm nhìn 2030. Quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp của tỉnh từnăm 2010. Nêu vấn đề cần giải quyết để phát triển như vốn đầu tư, đào tạo nhân lực kỹ thuật. Các giải pháp hỗ trợ hpát triển ngành&#...