Browsing by Authority ce74fbb1-452b-4e48-9589-473fd40d352d

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 133923.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2004)

  • Giới thiệu khái quát về CSDL mờ, biến ngôn ngữ và đại số gia tử, CSDL quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ đại số quan hệ và các giàng buộc dữ liệu trong CSDl quan hệ mờ chứa các giá trị ngôn ngữ

  • 139968.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

  • Trình bày các kiến thức về tập mờ, đại số gia tử. Các phép toán với các giá trị chân lý ngôn ngữ. Tập mờ loại hai đại số gia tử. Một phương pháp xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử. Kết quả và bàn luận.