Browsing by Authority d0516f2d-9e81-4c6b-b434-e816609eb44a

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 234426.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Giang Minh Thọ;  Advisor : Lâm Xuân Thanh (2009)

  • Trình bày tổng quan về thực tế nuôi trồng đánh bắt chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm tôm đông lạnh ở Việt Nam. Khảo sát về mức độ phổ biến của Salmonella có trong tôm đông lạnh. Đánh giá định tính và bán định lượng về nguy cơ Salmonella trong tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam theo phương pháp luận của FAO. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn t...