Browsing by Subject 000000273429

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 273429.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Mai;  Advisor : Vũ Vân Hà (2014)

  • Nêu cấu trúc tổng quát của bộ điều khiển dự báo dựa trên mô hình - MPC, giải thuật MPC. Điều khiển dự báo trên cơ sở hệ mờ. Điều khiển hệ bồn nối tiếp bằng giải thuật điều khiển dự báo mờ.