Browsing by Subject 2006-2010

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 207816.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đặng Tuấn Cường;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà (2006)

  • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển; phân tích các căn cứ và đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển của Công ty tư vấn xây dựng điện I giai đoanj 2006-2010. Các giải pháp đưa ra: chuẩn bị nguồn nhân lực mới và đào tạo lại; chuẩn bị cơ sở hạ tầng; công tác xây dựng hình ảnh; huy động vốn.