Browsing by Subject Enzim

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000208391.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khắc Trung;  Advisor : Hoàng Thị Lê Hằng (2006)

  • Tình hình sản xuất và tiêu thụ nước quả trên thế giới và Việt Nam. Phân loại nước quả, các dạng sản phẩm nước cam, các phương pháp xử lý nước quả nhằm tăng chất lượng và hiệu suất thu hồi dịch quả. Enzym glucosidaza, các vấn đề tồn tại trong quá trình sản xuất cũng như chất lượng của sản phẩm nước cam. Nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Kết quả thảo luận.