Browsing by Subject Enzyme

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • OER000001544-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2018)

 • The book presented here reflects the currently great practical importance of immobilized biocatalysts by means of a variety of actual examples. They comprise the immobilization of enzymes from different enzyme classes and a variety of whole cells with particular importance for the production of compounds for application in the chemical, pharmaceutical and food industry (in part from renewable resources), biohydrogen production, the fabrication of biosensors, and&#...

 • 277204.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Phương;  Advisor : Đặng Thị Thu; Trương Quốc Phong (2016)

 • Nêu cấu tạo, nguồn thu, con đường tổng hợp Coenzyme Q10 từ vi sinh vật; kỹ thuật lên men sinh tổng hợp, tách chiết, đặc tính, ứng dụng của Coenzyme Q10. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân lập, tuyển chọn A.Tumefaciens sinh tổng hợp Coenzyme Q10; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp Coenzyme Q10 từ A.Tumefaciens,...

 • 0000000254389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hồng Nam;  Advisor : Hoàng Đình Hòa (2011)

 • Nghiên cứu nguyên nhân, thành phần gây đục cho bia thành phẩm, cơ chế tạo đục và các yếu tố ảnh hưởng sự tạo đục nói trên. Nghiên cứu sử dụng enzyme trong việc xử lý đục bia.