Browsing by Subject Găng tay

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000295937-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Xuân Mai;  Advisor : Lã Thị Ngọc Anh (2015)

  • Lịch sử phát triển của găng tay, môi trường ni tơ hóa lỏng, đặc điểm cấu tạo của các xương và cơ bàn tay, phương pháp xác định của kích thước bàn tay, phương pháp thiết cứu, gia công. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu, thiết kế vật liệu may găng tay