Browsing by Subject G109.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 332742.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Van Hien;  Advisor : La The Vinh; Dovis Fabio (2022)

 • Tổng quan về GNSS và giả mạo GNSS; phương pháp phát tín hiệu giả mạo trong trường hợp tín hiệu hỗn hợp dựa trên hướng tới của tín hiệu (AoA); phương pháp phát hiện tín hiệu giả mạo trong trường hợp tấn công phức tạp.

 • 253953-nd.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Hoàng;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2011)

 • Trình bày về hệ thống thông tin di động. Hệ thống định vị. Ứng dụng định vị tại Việt Nam. Tác giả trình bày kết luận.

 • 000000296694-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Thưởng;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2015)

 • Tổng quan về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. Giới thiệu các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. Mô hình xử lý tín hiệu GNSS yếu. Mô phỏng quá trình xử lý tín hiệu GNSS yếu bằng Matlab.

 • 255466.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Đức;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Trình bày về tổng quan kiến trúc SDR cho các bột thu GNSS. Lý thuyết Tín hiệu và cơ sở Toán học. Bắt và bám đồng bộ. Xử lý dữ liệu định vị. Kết quả và hướng nghiên cứu.