Browsing by Subject G155

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • OER000002172.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Westcott, Morgan (2020)

 • In the 2nd edition all chapters have been revised with updated statistics, revised content and references added providing a more relevant and up to date reading experience. Chapter 1. History and Overview. Chapter 2. Travel Services. Chapter 3. Accommodation. Chapter 4. Food and Beverage Services...Several chapters such as Chapter 9 Customer Service, Chapter 10 Environmental Stewardship and Chapter 12 Indigenous Tourism have been substantially rewritt...

 • 133783.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Huệ;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2004)

 • Trình bày những vấn đề lý luận của việc đánh giá, quản lý và khai thác tài nguyên du lịch sinh thái, tiềm năng thực trạng và những định hướng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Tây Nguyên

 • 319108.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hồng;  Advisor : Trần Thanh Chi (2019)

 • Tổng quan về đổi mới sinh thái, vai trò của đổi mới sinh thái với mục tiêu phát triển bền vững; đánh giá hiện trạng sản xuất và hiện trạng môi trường của công ty bia Quảng Ngãi; áp dụng thí điểm mô hình đổi mới sinh thái cho công ty bia Quảng Ngãi.

 • 297730.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Đình Hoàn;  Advisor : Đỗ, Tiến Minh (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết của dự án phát triển hạ tầng du lịch, tổng quan về dự án phát triển hạ tầng du lịch thị xã Cửa lò, tỉnh Nghệ An, Phân tích tính khả thi của dự án về kỹ thuật, kinh tế và môi trường và đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, chung tay cùng thị xã đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch đồng bộ, khoa học để hư...

 • 277118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

 • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.

 • 277067-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu