Browsing by Subject G156.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 273500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Văn Nghĩa;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về kinh doanh và chiến lược kinh doanh du lịch. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình. Lựa chọn và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty.

 • 254774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020.

 • 000000273861-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng, Thị Thanh Xuân;  Advisor : Nguyễn, Minh Duệ (2014)

 • Cơ sở lý luận về dịch vụ du lịch. Phân tích thực trạng khách du lịch tại Quảng Ninh trong những năm gần đây. Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch nước ngoài tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

 • 207771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Đức Nghĩa;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng và thực trạng; đinh hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Thái Bình. Kiến nghị đưa ra: hỗ trợ kinh phí để thực hiện tuyên truyền quản bá và xúc tiến du lịch, lồng ghép các chương trình, các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của Thái Bình vào kế hoạch thực hiện chương trình du lịch của&...