Browsing by Subject G70.212

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • OER000001421-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Gou, Hua dong (-)

 • This open access book offers a summary of the development of Digital Earth over the past twenty years. By reviewing the initial vision of Digital Earth, the evolution of that vision, the relevant key technologies, and the role of Digital Earth in helping people respond to global challenges, this publication reveals how and why Digital Earth is becoming vital for acquiring, processing, analysing and mining the rapidly growing volume of glob...

 • 133999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Yim Sameth;  Advisor : Đặng Văn Đức (2004)

 • Một số vấn đề cơ sở gis; kỹ thuật kết nối gis với web; kiến trúc open gis; xây dựng ứng dụng khai thác bản đồ Cămpuchia trên Internet

 • 000000208337-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mao Ngoy;  Advisor : Đặng Văn Đức (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về GIS và các thiết bị di động; trình bày các công cụ và bài toán phát triển ứng dụng GIS trên thiết bị thông tin di động.

 • 272297.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Văn Phát;  Advisor : Nguyễn Khanh Văn (2013)

 • Khảo sát các công nghệ xây dựng máy chủ. Xây dựng máy chủ cho mạng thông tin địa - xã hội với NDEJS. Thực nghiệm so sánh hiệu năng của NODEJS và công nghệ máy chủ truyền thống. Xây dựng ứng dụng máy khách cho mạng thông tin địa-xã hội với NODEJS và JAVASCRIPT. Một số ứng dụng DEMO sử dụng NODEJS và JAVASCRIPT