Browsing by Subject Gang cầu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 240972-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Quách Tất Bát;  Advisor : Nguyễn Hữu Dũng; Nguyễn Văn Thái (2012)

  • Trình bày tổng quan về gang cầu. Gang cầu tôi đẳng nhiệt. Thực nghiệm về điều kiện và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và đánh giá. Tổ chức, tính chất và ứng dụng của gang cầu.