Browsing by Subject Q325.5

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • OER000003086.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2023)

 • AI (Artificial Intelligence) is predicted to radically change teaching and learning in both schools and industry causing radical disruption of work. AI can support well-being initiatives and lifelong learning but educational institutions and companies need to take the changing technology into account. Moving towards AI supported by digital tools requires a dramatic shift in the concept of learning, expertise and the businesses built off of it. Based on&#...

 • OER000003083.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2019)

 • Overview of general methods in Automated Machine Learning (AutoML), collects descriptions of existing systems based on these methods, and discusses the first series of international challenges of AutoML systems. The recent success of commercial ML applications and the rapid growth of the field has created a high demand for off-the-shelf ML methods that can be used easily and without expert knowledge. However, many of the recent machine learning succ...

 • 327709.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Cao Hà Vĩnh;  Advisor : Trần Hải Anh (2021)

 • Tổng quan về information retrieval, hệ thống công cụ tìm kiếm, kiến trúc và các bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ tìm kiếm, giới thiệu về cá nhân hóa; các kỹ thuật tìm kiếm và ứng dụng cá nhân hóa có sử dụng học máy; phân tích thiết kế và triển khai hệ thống tìm kiếm trên nền tảng microsoft azure; kết quả thử nghiệm và đánh giá.

 • OER000003093-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2022)

 • Tập 3 mô tả cách sử dụng các phương pháp và kỹ thuật học máy nhận biết tài nguyên để giải quyết thành công các vấn đề trong thế giới thực. Cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ ứng dụng cụ thể: trong y tế và y học để lập mô hình rủi ro, chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị các bệnh trong thiết bị điện tử, sản xuất thép và xay xát để kiểm soát chất lượng trong quá trình sả...

 • 133976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Việt Vũ;  Advisor : Nguyễn Thanh Thủy (2004)

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản, không gian đặc trưng, phương pháp Support Vector Machines và 1 số ứng dụng của phương pháp SVM.

 • OER000001264.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Alemi, Mario (2020)

 • Life, Energy and Information: What Is Life?, The Decay Towards Equilibrium, Energy Extraction Requires Information...From the Big Bang to Living Cells: Intelligent Systems, Ex-Nihilo Energy and Information, The Emergence of Complexity. From Complex Organisms to Societies: Intelligence Needs Energy, Sleep, Death and Reproduction, The Limits of Unicellular Organisms. The Human Social Brains: Why a More Powerful Brain?, The Primates’ Brain...The Human Meta-Organism: The Evolut...

 • 327785.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Dương Việt Hùng;  Advisor : Đinh Viết Sang (2021)

 • Tổng quan thưa hóa mạng, ứng dụng cho việc thưa hóa DNN, giải pháp định hướng; cơ sở lý thuyết; thưa hóa mạng học sâu trong bài toán phát hiện đối tượng; kết quả và đánh giá.