Browsing by Subject Q325.6

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000208335-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thuận;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

  • Trình bày mô hình bài toán quyết định Markov; lý thuyết tổng quan về phương pháp học tăng cường (Reinforcement Learning), lịch sử phát triển và các lĩnh vực ứng dụng của phương pháp học tăng cường; đặc điểm và các bước thực hiện của từng loại giải thuật học tăng cường và bài toán thử nghiệm, kịch bản thử nghiệm, các kết quả thu được.