Browsing by Subject Q337

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 327793-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đặng Hữu Tú;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Hương (2021)

  • Tổng quan về bài toán mô phỏng giao thông, một số phần mềm mô phỏng giao thông, nền tảng GAMA; cơ sở lý thuyết; xây dựng mô hình; ứng dụng; kết luận và hướng phát triển.