Browsing by Subject Q360

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • E00000000091.pdf.jpg
  • Ebooks (Sách điện tử)


  • Authors : Đặng Văn, Chuyết; Hà Quốc, Trung (2023)

  • Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thông tin được tạo ra, lưu trữ, truyền đi và thay đổi. Để có thể phân tích, thiết kế, xây dựng và đánh giá các hệ thống thông tin, rất cần có các công cụ lý thuyết để đo đạc, đánh giá chất lượng thông tin và các cách thức để có thể xây dựng các hệ thống xử lý thông tin một cách có hiệu quả. Cuốn sách Lý thuyết thông tin cung...

  • OER000003110.pdf.jpg
  • Ebooks (Sách điện tử)


  • Authors : - (2023)

  • Lý thuyết thông tin khách quan (OIT) được đề xuất để biểu diễn và tính toán thông tin trong hệ thống thông tin phức tạp quy mô lớn với dữ liệu lớn trong chuyên khảo này. Để phân tích, thiết kế, phát triển và đánh giá thông tin một cách chính thức, OIT diễn giải thông tin từ bản chất thiết yếu, đo lường thông tin từ các đặc tính toán học và mô hình hóa thông tin từ khái niệm, logic ...